תקנון

שירותי מעבדה
מעבדה  בוריס מחשבים לא תהיה אחראית על החומר או המידע האגור במערכת/מחשב ו/או על אובדנו/ם מכל סיבה שהיא. וכן לא תישא בכל אחריות שהיא על נזקים ו/או הפסדים שיגרמו ללקוח בגין נזק למידע או אובדנו. על הלקוח לגבות את המידע האגור במערכת טרם מסירת המכשיר למעבדה.
על הלקוח לגבות את תכניו ואת הנתונים השמורים במערכת המחשב ו\או השרת . היה והלקוח מבקש מהמעבדה לבצע זאת, השירות בתשלום ותינתן הצעת מחיר עבור הנ”ל. כל בעיה ו\או תקלה אשר תתעורר במהלך תהליך זה איננה באחריות המעבדה.

בדיקה ראשונית של כל מכשיר הינה בחינם וללא שום התחייבות. מחיר סופי בגין עלות התיקון יינתן רק לאחר בדיקה מלאה (מקיפה) של המכשיר. בעת קבלת המכשיר תינתן רק הצעת מחיר ראשונית. בדיקה מלאה הינה ללא תשלום, במידה והלקוח מאשר  את הצעת המחיר לתיקון. עלות הבדיקה לכל מחשב הינה 250 ₪. 

שחזור סיסמאות, יצירת חשבון באינטרנט, הגדרת המכשיר בהתאמה אישית, הדרכות שימוש במכשיר, התקנת תוכנות שלא צוינו טרם מסירת מכשיר לתיקון – כרוכים בתשלום ולא כלולים בעלות התיקון.

אנחנו עושים ככל שניתן כדי לאתר כל תקלה טרם קבלת אישור מלקוח לתיקון. בדיקה מלאה למחשב בחלק מהמקרים אפשרית רק לאחר תיקון תקלה הקיימת . אפשרי ויתגלו עוד תקלות נוספות לאחר תיקון תקלה קיימת, אותן לא היה ניתן לזהות טרם תיקון התקלה הראשונית . במידה ויתגלו תקלות נוספות הלקוח יעודכן ותינתן הצעת מחיר מעודכנת לתיקון התקלות הנוספות שנתגלו, תיקון התקלות הנוספות יבוצע רק לאחר אישורו של הלקוח. יצוין כי במידה והלקוח אינו מעוניין/מאשר את הצעת המחיר לתיקון התקלות הנוספות שנתגלו לא יהווה הדבר עילה לאי תשלום בעבור תיקון התקלה הראשונית בגינה מסר הלקוח את הציוד למעבדה !


היקף האחריות
אחריות החברה הנה לתיקון ו/או החלפה, על פי שיקול דעת החברה, של תקלה ו/או פגם במוצר הנרכש אשר הנם מחמת רשלנות של היצרן ו/או החברה.  
התיקון ו/או ההחלפה יבוצעו בתוך תקופה אשר לא תעלה על 10 ימי עסקים ממועד מסירת המוצר לתחנת השירות הנמצאת בראשון לציון.
מסכים, דיסקים קשיחים ומחשבים ניידים חייבים להיות ארוזים באריזה קשיחה.
כל מוצר הנמסר לתיקון/זיכוי חייב להיות מלווה בתעודת משלוח/חשבונית מס ופירוט תקלה מפורט.
תוקף אחריות החברה הנה בכפוף להצגת תעודת ניפוק וחשבונית הרכישה של המוצר בעת מסירת המוצר בתחנת השירות.
למעט ביחס לתיקון מוצר,או החלפתו, לא תחול על החברה כל אחריות מכל סוג שהוא, והיא לא תחויב בכל תשלום אחר בקשר למוצר. החברה לא תפצה, בכל מקרה, את הלקוח ו/או צד שלישי כלשהו, בגין נזק עקיף ו/או תוצאתי ו/או בגין הפסד כספי כלשהו ולא תשא בכל אחריות אחרת למעט כמפורט בתנאים האלו, בין מפורשת ובין משתמעת.
פריטים עם אחריות מוגבלת למשך שלוש שנים: בשנה הראשונה אחריות מלאה. בשנה השנייה והשלישית החברה לפי שיקול דעתה הבלעדי תחליף למוצר תקין שווה ערך בלבד או תיתן זיכוי כספי (בשנה השנייה 70% ובשנה השלישית 40% מערך המוצר) או בהתאם לתנאי האחריות הנהוגים אצל היצרן בארץ או בחו"ל.
אחריות זו אינה ניתנת להעברה ו/או להמחאה לאחר.

סייגים לאחריות
המוצר/ים אשר רכשתם סגורים על ידי מדבקות/מספר סידורי בצידו האחורי. חוסר או הסרת המדבקות או קריעתן תגרום לפקיעת האחריות למוצר.
אחריות החברה לא תחול מקום בו המוצר ניזוק מרשלנות ו/או זדון, הזנחה, שימוש בלתי נכון ו/או שלא על פי הוראות ההפעלה, חבלה, נפילה, שבר במוצר ו/או באחד ממרכיביו החיצוניים ו/או הפנימיים מכל סיבה שהיא, רטיבות, הצפה, ליקויים באספקת חשמל (נפילת ו/או קפיצת מתח), בקרה בלתי נאותה של טמפרטורה ו/או לחות, נזק כתוצאה מגורם חיצוני ו/או כוח עליון לרבות תאונה, שריפה, פגיעת ברק או מתח גבוה, בלאי סביר עקב שימוש רגיל במוצר.
אחריות החברה לא תחול מקום בו נעשה ניסיון לתיקון הפגם ו/או לפתיחת המוצר על ידי גורם כלשהו מלבד נציג מוסמך מטעם החברה ובאישורה.
אחריות החברה לא תחול מקום בו הפגם נגרם כתוצאה מטיפול במוצר בחומר לא מתאים ו/או חומרים כימיים.
החברה לא תשא בכל אחריות בכל הקשור לאובדן נתונים מכל סיבה שהיא. מומלץ לגבות נתונים לפני מסירת המוצר לתיקון.
אין אחריות על מקלדות, עכברים, מאווררים ורמקולים למעט תקינותם במועד המכירה.
האחריות אינה כוללת תוכנות המותקנות במוצר ככל שמותקנות, מערכת הפעלה, תוכנה שסופקה עם המוצר או מותקנת בציוד המתחבר אליו, או כל ציוד קצה.
מסכי מחשב מסוג LCD בעלי Pixel פגום יוחלפו עד 30 יום מתאריך הרכישה.רק מסכים עם 4 פיקסלים פגומים ויותר יוחלפו לאורך כל תקופת האחריות.
מוצר שייבדק ויימצא תקין או שנעשה בו שימוש לקוי או שהתקלה נובעת מתוכנה או מערכת הפעלה לא תקינות יחויב בדמי בדיקה הנהוגים בחברה.
ניתן להחזיר מוצר שנרכש תוך 7 ימי עסקים באריזתו המקורית ובתנאי שלא נעשה בו שימוש כלשהו!

מקום ואופן מתן האחריות
השירות למוצרים תחת אחריות בהתאם לתנאי תעודה זו יינתן בתחנת השירות של החברה בימים א' עד ה' בין השעות 11:00-15:00. הובלת המוצר לתחנת השירות וממנה ייעשה על ידי הלקוח ובאחריותו ולחברה לא תהיה כל אחריות לכל נזק ו/או הפסד ו/או עלות מכל סוג שהוא אשר ייגרם למוצר ו/או ללקוח כתוצאה מהובלת המוצר לתחנת השירות וממנה. לשאלות בנושא שירות והחלפת מוצרים ניתן לפנות  בטלפון 0549748809  בשעות הפעילות .

לא יתקבלו לקוחות לאחר שעות הפעילות בשום מקרה !

ביטול עסקה
צרכן רשאי לבטל עסקה (בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן התשמ"א 1981 ולרבות התקנות מכוחו)
למוצר חדש ושלא נעשה בו כל שימוש עד 14 יום מתאריך הקניה. לגבי מוצר שנפתח בוריס מחשבים שומרת לעצמה את הזכות להחליט.
וכל זאת בכפוף לחוק הגנת הצרכן.חברת בוריס מחשבים מודה לכם על ההבנה ושיתוף הפעולה.
Coi בניית אתרים
0
דף הבית טלפוןwaze פייסבוק